1.1

เทศบาลนครสงขลา ทำพิธีห่มผ้าองค์พระเจดีย์หลวงบนยอดเขาตังกวน ในช่วงเทศกาลออกพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคลในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของประชาชน ขณะที่ชาวสงขลาขอพรให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตอุทกภัย และจังหวัดสงขลาผ่านพ้นภัยพิบัติต่างๆ ทั้งอุทกภัยและวาตภัย ในช่วงฤดูมรสุมที่กำลังจะมาถึงด้วย

       วันนี้ (05 ต.ค.) ที่บนยอดเขาตังกวน บริเวณหน้าพระเจดีย์หลวง เขตเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีห่มผ้าองค์พระเจดีย์หลวงบนยอดเขาตังกวนในช่วงเทศกาลออกพรรษา โดยได้นำผ้าห่มองค์พระเจดีย์หลวงขึ้นไปบนยอดเขาตังกวน ท่ามกลางประชาชนเป็นจำนวนมากขึ้นไปร่วมในพิธี

      สำหรับพิธีห่มผ้าองค์พระเจดีย์หลวงบนยอดเขาตังกวน เทศบาลนครสงขลา ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงเทศกาลออกพรรษา ก่อนที่จะเริ่มงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโวในวันพรุ่งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของประชาชนชาวสงขลา รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเจดีย์หลวงบนยอดเขาตังกวน ให้เป็นแหล่งรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เป็นที่สักการะบูชาแก่ชาวนครสงขลา

นอกจากนี้ ชาวสงขลาที่ขึ้นมาห่มผ้าองค์พระเจดีย์หลวงบนยอดเขาตังกวน ได้ร่วมกันอธิษฐานจิตขอพรให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติอุทกภัย และจังหวัดสงขลาผ่านพ้นภัยพิบัติต่างๆ ทั้งอุทกภัยและวาตภัย ในช่วงฤดูมรสุมที่กำลังจะมาถึงด้วย

         องค์พระเจดีย์หลวงบนยอดเขาตังกวน ในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินหลวงให้พระยาวิเชียรคีรี ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาที่ห้า บูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นให้สูงใหญ่กว่าของเก่า สิ้นเงินหลวงสามสิบเจ็ดชั่งสี่ตำลึง แต่คฤห์สองคฤห์กับเก๋งสี่มุมกำแพงแก้วเป็นของพระยาวิเชียรคีรี ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลา ทำทูลเกล้าฯถวายเข้าในพระเจดีย์หลวง คิดเป็นเงินสิบเอ็ดชั่งสามตำลึง รวมทั้งเงินหลวงทำพระเจดีย์และเงินทำคฤห์ทำเก๋งเป็นเงินสี่สิบแปดชั่งเจ็ดตำลึง การทั้งนี้ สำเร็จในปีขาล อัฐศกจุลศักราช พันสองร้อยยี่สิบแปด สำหรับองค์พระเจดีย์หลวงได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ในองค์พระเจดีย์ด้วย

                                                จิรพัฒน์ วงกระจ่าง/ข่าว

ศิษฎาภา ทองสุวรรณ/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

5 ต.ค.60