1.1

ศธ. จัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการสถานที่ฝึกอบรมกิจกรรมกีฬาพร้อมบริการที่พักรองรับบุคลากรทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ

           วันนี้ (12 ต.ค.60) ที่สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ ตำบลเขารูปช้าง      อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเทฐานรากอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้บริหารจากหน่วยงานการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจากทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

           พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า การจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรดังกล่าว เป็นแนวคิดริเริ่มของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องการให้เป็นสถานที่     ในการฝึกอบรมจัดกิจกรรมต่างๆ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองในพื้นที่ภาคใต้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมทั้งใช้เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ของครู นับว่าเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตลอดจนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการครูในการพักแรมเป็นคณะ หรือการจัดกิจกรรมในพื้นที่ เช่นอบรมกีฬา ซึ่งหน่วยงานราชการและองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการสามารถ           ใช้ประโยชน์จากสถานที่ดังกล่าวได้ โดยเมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ที่ประชุมองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ       ครั้งที่ 32 / 2560 ได้มีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมกิจกรรมกีฬา พร้อมบริการที่พักเตรียมเปิดให้บริการแก่บุคลากรทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการภายในเดือนมิถุนายน 2561

           รมช.ศธ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงศึกษาธิการได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็น     หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการนำเสนอและดำเนินการโครงการสนับสนุนการจัดตั้งด้วยจะเป็นการปรับปรุงสถาน   ที่เดิมของสถาบัน กศน. ภาคใต้ ให้เป็นสถานที่รองรับและที่พัก รองรับผู้เข้าพักได้ 180 คนต่อวันและกาคก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์พื้นที่ใช้สอย 800 ตารางเมตร ซึ่งนอกจากจะใช้เป็นห้องประชุมสัมมนาแล้วยังสามารถใช้เป็นศูนย์กีฬาในร่มได้อีกด้วย

ทั้งนี้คาดว่าหลังจากเปิดใช้บริการเต็มรูปแบบภายในปีการศึกษาหน้า ประมาณเดือนมิถุนายน 2561 แล้วจะช่วยให้บุคลากรในพื้นที่และพร้อมให้บริการหน่วยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดต่างๆในภาคใต้ได้หมุนเวียนเข้ามาใช้บริการได้

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ ภาพ

12 ต.ค. 60

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา