1.1

พุทธศาสนิกชนชาวสงขลา พร้อมใจจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสครบรอบ 1 ปีแห่งการสวรรคต
            ที่บริเวณ พระพุทธศรีสงขลานครินทร์ วันนี้ (13 ต.ค.60) นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาด ได้นำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวสงขลา ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปีแห่งการสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 ทั้งนี้ก่อนมีพิธีทำบุญตักบาตร ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีสดับปกรณ์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป  จากนั้นพระครูวิรัตธรรมโชติ เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา  ได้นำพระสงฆ์ 89 รูปออกรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชน ซึ่งพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดดำร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13  ตุลาคม  2559 นำความโศกาดูรมาสู่พสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ และตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความดีถวายอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อคนไทยมาตลอดทรงครองราชย์ยาวนานถึง 70 ปี

 

นายประชา โชคผ่อง/ข่าว
นางสาวศิษฎาภา ทองสุวรรณ/ภาพ
13ต.ค.60
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา