1.1

รพ.จิตเวชสงขลาฯ จัดนิทรรศการเนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2560 พร้อมดึงศิลปะ “วาดภาพสีที่กำแพงรั้ว รพ.” เพื่อสร้างสุขภาพจิตดี คลายเครียด ลดอารมณ์ซึมเศร้าได้

        วันนี้(6 พ.ย. 60) ที่โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นาวาอากาศตรีนายแพทย์ บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดนิทรรศการเนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หน่วยงานราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าร่วม ซึ่งโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 จัดขึ้นเพื่อรณรงค์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพจิต ในปีนี้เน้นเรื่อง โรคซึมเศร้า เราคุยกันได้ (Depression Lets talk) เพิ่มการเข้าถึงบริการรักษา เนื่องจากโรคนี้เป็นภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพประชาชน มีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ ผู้ที่มีอาการซึมเศร้าจะมีลักษณะอาการเด่นๆ คือ เช้าไม่อยากตื่น กลางคืนนอนไม่หลับ กลางวันไม่อยากทำอะไร ล่าสุดมีคนไทยป่วยโรคนี้ 1.5 ล้านคน โดยผู้ป่วยกว่าครึ่งยังไม่เข้ารับการรักษา ส่วนหนึ่งยังเข้าใจผิดว่าเป็นความอ่อนแอ โรคนี้หากรู้ตัวเร็ว รักษาเร็ว ก็จะหายเร็ว จึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน เพิ่มการเข้าถึงบริการ

        อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ขณะนี้กรมสุขภาพจิตได้เร่งปรับโฉมโรงพยาบาลจิตเวช ทั้งด้านคุณภาพบริการ บรรยากาศ อบอุ่น เป็นมิตร เพื่อให้ผู้ป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพจิตเข้าไปใช้บริการได้อย่างสง่าผ่าเผย ให้โรงพยาบาลนำงานศิลปะเช่น ภาพวาดต่างๆที่มีสีสันสวยงาม เสียงเพลง เป็นต้น มาช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลเสมือนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลาย และมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการคำปรึกษาแนะนำต่างๆคล้ายเป็นเพื่อนเมื่อต้องการหรือจำเป็น ขณะนี้เริ่มแห่งแรกที่ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ความสวยงามของศิลปะเสมือนเป็นการบำรุงสมองซีกซ้ายซึ่งทำงานเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ การสร้างจินตนาการ โดยวงการจิตแพทย์ทั่วโลกยอมรับว่าช่วยคลายความเครียดและลดอารมณ์ซึมเศร้าได้ โดยไม่ต้องใช้ยา เนื่องจากเมื่อมนุษย์ได้ชมความงามของศิลปะ ทำให้เกิดสุนทรียภาพในจิตใจ เกิดความสุข อิ่มเอมใจ เกิดความผ่อนคลาย เป็นความสงบ สามารถกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเอนดอร์ฟีน (Endophine) หรือที่เรารู้จักว่าสารแห่งความสุขออกมา ได้เอง ช่วยให้เกิดความชุ่มชื่น เบิกบาน สามารถนำมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพจิตได้อย่างดีด้วย

        ทางด้านแพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ กล่าวว่า ในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ประสบปัญหาความไม่สงบมากว่า 10 ปี ประชาชนมีความเครียดสูงกว่าพื้นที่ทั่วไป จึงมีแนวคิดพัฒนา โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาฯ ให้เป็นสถานที่ผ่อนคลายของประชาชนทั่วไป โดยได้รับความร่วมมือจากศิลปินชาวไทย ชาวมาเลเซีย และสิงคโปร์ รวมทั้งนักศึกษา วาดภาพที่กำแพงรั้วของโรงพยาบาลด้านที่ติดกับถนนเก้าแสน ซึ่งเป็นเส้นทางแรกจากหาดชลาทัศน์สู่ประตูเมืองสงขลา ภาพวาดมีทั้งหมด 36 ภาพ สีสันสวยงามมาก เป็นถนนสายสุขภาพจิตเส้นแรกของประเทศ และยังได้วาดภาพเพื่อติดฝาผนังในอาคารบริการของโรงพยาบาลอีก 53 รูป ภาพวาดนี้สะท้อนถึงจินตนาการ วิถีชีวิตของประชาชน 3 ภาษาและวัฒนธรรมทั้งไทย จีน มุสลิม โดยแผนการพัฒนาโรงพยาบาลต่อไป จะเปิดมุมผ่อนคลายในสวนหย่อม เช่น ร้านเครื่องดื่มสุขภาพ ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นฝีมือของผู้ป่วยจิตเวช เป็นต้น เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในชุมชน

        สำหรับกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิตนี้ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาฯ จัด 2 วัน วันที่ 6-7 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 9.00-21.00 น. ประกอบด้วย นิทรรศการความรู้สุขภาพจิต มีบริการประเมินความเครียด ซึมเศร้า ความเสี่ยงฆ่าตัวตาย สมองเสื่อม สมาธิสั้น สารเสพติด จำหน่ายสินค้าผู้ป่วยจิตเวชและญาติ การเสวนาวิชาการเรื่องซึมเศร้า... เราคุยกันได้ มีกิจกรรมพิเศษ จิบน้ำชา กินโรตี แลหนังลุง (ดูหนังตะลุง) และแสดงละครสั้น ที่บริเวณกำแพงงานศิลป์ การประกวดภาพถ่ายเช็คอินภาพประทับใจกับงานศิลป์ จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี มีรางวัลแจกมากมาย

ปวีณา เจริญวุฒิธรรม/ข่าว
จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ
6 พ.ย. 60
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา