1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมการจัดการแข่งขันกรีฑา อิเดมิตสึ กรังปรีซ์ แห่งประเทศไทย (IDEMITSU Thailand Grand Prix 2017) สนามที่ 1

      วันนี้ (14 พ.ย. 60) ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม การจัดการแข่งขันกรีฑา อิเดมิตสึ กรังปรีซ์ แห่งประเทศไทย (IDEMITSU Thailand Grand Prix 2017) โดยจังหวัดสงขลาได้รับเกียรติจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ร่วมกับบริษัทสยามอินเตอร์ มัลติมิเดีย จำกัด(มหาชน) และบริษัทน้ำมันพลอลโล (ไทย)จำกัด ในการจัดการแข่งขันกรีฑา อิเดมิตสึ กรังปรีซ์ แห่งประเทศไทย (IDEMITSU Thailand Grand Prix 2017) ในสนามที่1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของนักกีฬากรีฑา ทีมชาติไทยก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกต่อไป ตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ร่วมทั้งเฟ้นหาตัวนักกรีฑาดาวรุ่งระยะสั้นเพื่อเตรียมทีมมุ่งสู่กีฬาโอลิมปิก 2020 ณ ประเทศญี่ปุ่น

      ทั้งนี้จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดงานให้เป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย ทั้งในฝ่ายอำนวยการที่ให้คำแนะนำ เสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุนและให้คำปรึกษา ฝ่ายการดำเนินการแข่งขัน จะทำหน้าที่ควบคุม ดูแล ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการแข่งขันและสรุปผลรายงานการแข่งขัน ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน จะจัดเตรียมสนามแข่งขัน โต๊ะ เก้าอี้ ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการจัดการแข่งขัน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่จะประชาสัมพันธ์การแข่งขันทางสื่อต่างๆ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร ที่ทำหน้าที่จัดทำแผนรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยให้การคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยแก่นักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสินและผู้เกี่ยวข้อง ฝ่ายพยาบาล ที่จัดเตรียมแพทย์ พยาบาลและเครื่องเวชภัณฑ์ รถพยาบาล เพื่อคอยปฐมพยาบาล เคลือนย้าย และรับ-ส่ง เมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น

      สำหรับการจัดการแข่งขันกรีฑา อิเดมิตสึ กรังปรีซ์ แห่งประเทศไทย (IDEMITSU Thailand Grand Prix 2017) ในสนามที่1 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 19 พฤศจิกายน เวลา 15.00 น.

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ประชา โชคผ่อง/ภาพ

14 พ.ย. 60

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา