1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมเตรียมต้อนรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 3/2560

      พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี มีกำหนดเดินทางมาประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ พร้อมลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชนและติดตามผลการดำเนินงานของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดต่าง ๆ ในพื้นที่  โดยวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลา เพื่อประชุมติดตามงานด้านความมั่นและการพัฒนาในภาคใต้ชายแดน รวมทั้งพบปะผู้นำท้องถิ่นของจังหวัดภาคใต้ชายแดน พบปะประชาชนและตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของโครงการ ‘สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน’ ณ จังหวัดปัตตานี ส่วนวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ พร้อมพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา

      โดยวันนี้ (16 พ.ย. 60) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในการเดินทางมากำกับตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 3/2560 เพื่อให้การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยได้มอบหมายภารกิจ การจัดเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการฯ ด้านต่างๆ อาทิ คณะกรรมการที่ปรึกษา คอยให้คำปรึกษาในการดำเนินงานการเตรียมงานของคณะกรรมการด้านต่างๆ เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย คณะกรรมการอำนวยการ ที่ประสานงานด้านต่างๆ ติดตามและควบคุมการดำเนินงานการเตรียมงานของคณะกรรมด้านต่างๆให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และคณะทำงานฝ่ายต้อนรับและอำนวยความสะดวกนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ที่ทำหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่นายกรัฐมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ รวมถึงจัดเตรียมที่พัก และอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ อีกทั้งงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความพร้อมในการต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ระหว่างวันที่27-28 พฤศจิกายนนี้

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ

15 พ.ย. 60

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา