1.1

สโมสรลูกเสือจังหวัดสงขลา จัดพิธีเปิดและพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และพิธีถวายราชสดุดี

      วันนี้ (23 พ.ย. 60) นายสันติ  แสงระวี  รองศึกษาธิการภาค 8 เป็นประธานเปิดพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และพิธีถวายราชสดุดี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ค่ายลูกเสือรัตรสาร อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเข้าร่วมในพิธี

      นายพงษ์พันธ์ ฤกษ์รัตน์ นายกสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ค่ายลูกเสือรัตรสาร เป็นค่ายลูกเสือที่เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2507 โดยพระท่านอภัย จันทวิมล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในยุคนั้น และพระท่านอภัยได้ตั้งชื่อค่ายแห่งนี้ว่า ค่ายลูกเสือรัตรสาร เพื่อเป็นเกียรติแก่ตระกูลรัตรสารที่บริจาคที่ดินผืนนี้ให้กระทรวงศึกษาธิการ ค่ายลูกเสือรัตรสารได้ให้บริการแก่สถานศึกษา หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดระยะเวลา 53 ปี ต่อมาสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้รับเข้าเป็นค่ายลูกเสือในสังกัดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ปรากฏว่า ค่ายลูกเสือรัตรสารยังไม่มีสิ่งสำคัญที่สุดที่ค่ายลูกเสือจะต้องมี นั่นคือ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 พระบิดาแห่งพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเริ่มดำเนินการรณรงค์จัดหาเงินทุนจากผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2559 แล้วเสร็จในวันนี้ โดยใช้เงินรวมทั้งสิ้น 490,400 บาทถ้วน

      ทั้งนี้ การจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานไว้ ที่ค่ายลูกเสือรัตรสารแห่งนี้นั้น ถือได้ว่าเป็นการประกอบคุณงามความดีที่สมควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นพระราชมรดกอันล้ำค่าที่สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะพระองค์คือ พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม / ข่าว

ประชา  โชคผ่อง / ภาพ

23 พ.ย. 60

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา