1.1

จังหวัดสงขลา มอบประกาศนียบัตรพ่อตัวอย่างดีเด่นผู้กระทำความดีจังหวัดสงขลา ประจำปี 2560  จำนวน 8 ราย

       วันนี้ (30 พ.ย. 60) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายดลเดช  พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรพ่อตัวอย่างดีเด่นผู้กระทำความดีจังหวัดสงขลา ประจำปี 2560   จำนวน 8 ราย ได้แก่ นายกล้าย นวลประสงค์ อายุ 84 ปี อาชีพเกษตรกร อยู่บ้านเลขที่ 35 หมู่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.ระโนด จ.สงขลา / นายด่าโหด  สาแหละเต๊ะ อายุ 67 ปี อาชีพเกษตรกร อยู่บ้านเลขที่ 56 หมู่ 3 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา / นายจตุรภัทร  เวชสิทธิ์ อาชีพรับราชการ ผู้อำนวยการ กศน. อ.คลองหอยโข่ง / นายมนต์  อุตมะมุณีย์ อาชีพข้าราชการครูบำนาญ ครู คศ.2 / นายอรัญ  คงนวลใย อาชีพรับราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ / นายปรีชา  อ่องแก้ว อาชีพบุคลากรภาครัฐ กำนันต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง / นายชาญยุทธ  หมัดเด็น อาชีพข้าราชการบำนาญ และนายนิยม  จันทร์ทอง อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ระโนด 

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม / ข่าว

ประชา  โชคผ่อง / ภาพ

30 พ.ย. 60

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา