1.1

จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา มอบป้ายรับรองอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จังหวัดสงขลา เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหาร

      วันนี้ (30 พ.ย. 60) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายดลเดช  พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีมอบป้ายรับรองอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q  จังหวัดสงขลา

      ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ดำเนินโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหาร ทั้งที่ส่งออกและบริโภคภายในประเทศให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร   จึงได้มอบให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ดำเนินโครงการ 2 โครงการ คือ โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Restaurant) และโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบคุณภาพมาตรฐาน GAP และ GMP ปีงบประมาณ 2560  ซึ่งจังหวัดสงขลา มีร้านอาหารที่ผ่านการรับรองจำนวน 9  ร้าน คือโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จำนวน 6 ร้าน ได้แก่ ร้านก้อยปลาดุกย่าง ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา / สวนอาหารธนากร ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา / Sea Bass Bar & Restaurant ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา / ร้านสวนชื่นสุข อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา / โรงแรมเอเซียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และโรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบคุณภาพจำนวน 3 ร้าน คือ ร้านนางรุ้งตะวัน ช้างสาร ต.พังยาง อ.ระโนด จ.สงขลา /ร้านนายพีระ เกิดทิพย์ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา และร้านนางลดาวัลย์ เมืองศรี ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย ภายใต้สัญลักษณ์ Q เพื่อส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยดีขึ้น.

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม / ข่าว

ประชา  โชคผ่อง / ภาพ

30 พ.ย. 60

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา