1 4

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา  แจ้งวิธีการตรวจสอบรายชื่อเพลงที่แจ้งจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงซ้ำซ้อน

        สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการได้ทราบข้อมูลรายชื่อเพลงซ้ำซ้อนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์เพลงซ้ำซ้อนโดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา

        โดยมีวิธีการตรวจสอบรายชื่อเพลงที่แจ้งจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ซ้ำซ้อนให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสถานีตำรวจทั่วประเทศ เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการจับกุม ผู้ประกอบการในงานเพลงดังกล่าวจนกว่าจะตรวจสอบสิทธิของผู้กล่าวหาและแจ้งกรมทรัพย์สินทางปัญญาตรวจสอบในเรื่องสิทธิให้ชัดเจนก่อน

        เนื่องจากเพลงซ้ำซ้อนเป็นเพลงที่มีผู้อ้างความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรืออ้างสิทธิในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ประเภทงานดนตรีในงานเพลงเดียวกันซ้ำซ้อนกันหลายราย โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ตรวจสอบรายชื่อเพลงที่แจ้งจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ซ้ำซ้อนปี 2560 ปรากฏเพลงซ้ำซ้อนจำนวน 9,022 เพลง จากจำนวนเพลงที่ตรวจสอบทั้งสิ้น 160,814 เพลง ของบริษัทจัดเก็บจำนวน 32 บริษัท
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2560)  โดยเข้าเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th  และคลิกที่ “บริการออนไลน์” เข้าไปที่ “ระบบบริหารข้อมูลลิขสิทธิ์” มีข้อสงสัยเรื่องเพลงซ้ำซ้อนติดต่อสำนักลิขสิทธิ์ โทรศัพท์ 02-547-4633

ปวีณา เจริญวุฒิธรรม/ข่าว

8 พ.ย. 60

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา