1 4

ประกันสังคมเชิญชวนนายจ้าง ใช้บริการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) โดยฟรีค่าธรรมเนียมการชำระเงินสมทบ

      นางสาวดวงกมล  แก้ววิชิต ประกันสังคมจังหวัดสงขลา แจ้งว่าตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานประกันสังคมให้บริการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ซึ่งนายจ้างไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินสมทบ และได้รับการขยายเวลาการนำส่งเงินสมทบออกไปอีก 7 วันทำการ โดยไม่เสียเงินเพิ่มตามกฎหมาย

      สำนักงานประกันสังคม ได้ร่วมมือกับธนาคาร 7 แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารมิซูโฮ จำกัด (มหาชน) สาขากรุงเทพมหานคร ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง  คอร์ปอเรชั่น และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้บริการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ซึ่งนายจ้างไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินสมทบ

      การสมัครส่งข้อมูลเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) นั้น นายจ้างที่สนใจสามารถ Dowload แบบฟอร์มเพื่อยื่นขอ Username และ Password จาก Website ของสำนักประกันสังคม www.sso.go.th

      หากนายจ้างมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสำนักงานประกันสังคมทางโทรศัพท์ 1506 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัด หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัด

ปวีณา เจริญวุฒิธรรม/ข่าว

17 พ.ย. 60

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา