1 4

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่สำหรับปีการศึกษา 2561

      วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ซอยงามวงศ์วาน 23 จังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่สำหรับปีการศึกษา 2561 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาธุรกิจค้าปลีก และสาขาไฟฟ้ากำลัง และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาธุรกิจค้าปลีก สำหรับสาขาธุรกิจค้าปลีก ทางวิทยาลัยฯ ได้ยกเว้นค่าเทอมตลอดหลักสูตร พร้อมมีรายได้ระหว่างเรียน

      ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้แล้ววันนี้ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์, ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 20 แห่งทั่วประเทศ และสถานศึกษาเครือข่ายในความร่วมมือกว่า 70 แห่งทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-821-2555 ต่อ 2575,3574,3572

 

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม

24 พ.ย. 60

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา