1.1

สนง.เกษตรฯ ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดสงขลา รับบริจาคโลหิตครั้งที่ 59 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ
วันพ่อแห่งชาติ

      วันนี้ (4 ธ.ค. 60)  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งถือเป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ (5 ธ.ค. 60 ) โดยมีข้าราชการสังกัดกระทรวงต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้มีจิตศรัทธา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก ซึ่งกิจกรรมรับบริจาคโลหิตของของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ฯและสำนักงานเหล่ากาชาดฯได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน รวม 58 ครั้ง โดยครั้งที่ 58 ได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 85 ราย และรวมตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 4,098 ราย จำนวน 1,640,800 ซีซี

      สำหรับครั้งนี้เป็นการรับบริจาคโลหิตครั้งที่ 59 (ครั้งที่2/2560) มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้มีจิตศรัทธา และประชาชนทั่วไป มาร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 83 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น จำนวน 37,350 ซีซี ทางโรงพยาบาล จะได้นำโลหิตที่ได้ไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล และเพื่อเตรียมความพร้อมสำรองโลหิตสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินต่อไป

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม / ข่าว

จักริน  แก้วมณีโชติ / ภาพ

4 ธ.ค. 60

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา