1.1

คณะกรรมการประสานงานเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสิงหนคร ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

      วันนี้ (7 ธ.ค.60) ที่โรงเรียนท่าแคง ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ออกเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีนายแพทย์กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงหนคร พร้อมทีมแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลสิงหนคร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเขียด และสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร ออกพื้นที่เพื่อตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคที่เกิดระหว่างน้ำท่วมและหลังน้ำท่วมให้กับประชาชนในพื้นที่ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้การช่วยเหลือในด้านการรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน

      นางทัศนีย์ บุญทวีส่ง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสิงหนคร กล่าวว่า ประชาชนที่เดินทางเข้ามาตรวจรักษาโรค ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและคนวัยทำงาน สำหรับโรคส่วนใหญ่ที่พบในช่วงน้ำท่วม 3 อันดับแรก คือโรคน้ำกัดเท้า โรคระบบกล้ามเนื้อ และโรคไข้หวัด สำหรับโรคประจำตัวที่พบบ่อยที่สุดได้แก่ โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ทั้งนี้ทางทีมแพทย์ได้ตรวจให้การรักษาพร้อมทั้งแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน อาทิ ยาลดไข้ ยารักษาโรคน้ำกัดเท้า ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นและแจกเอกสารการป้องกันโรคและภัยสุขภาพในภาวะน้ำท่วมและหลังน้ำท่วม ซึ่งทางหน่วยแพทย์จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. หรือจนกว่าคนไข้จะหมดและจะออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ในทุกตำบลของอำเภอสทิงพระที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมอีกด้วย

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม ภาพ/ข่าว

7 ธ.ค. 60

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 

\