1.1

ผู้ว่าฯ สงขลา ลงพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ ตรวจเยี่ยมการจัดตั้งโรงครัวของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ที่ประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

     จากสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอกระแสสินธุ์ จนถึงขณะนี้ บางพื้นที่ระดับน้ำยังคงสูงเกือบ 2 เมตร ผู้คนต้องใช้เรือเข้า-ออกหมู่บ้าน เนื่องจากน้ำท่วมผิวจราจร รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ รวมทั้งสัตว์เลี้ยงที่ต้องมาเลี้ยงบนถนน และพืชผลทางการเกษตร ปลาในกระชังได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว

     โดยวันนี้ (7 ธ.ค. 60) ที่บ้านทุ่งบัว หมู่ที่ 1 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายวสันต์ ไชยทวีวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายมงคล ปัตลา พัฒนาการจังหวัดสงขลา
นายสุกิจ พัฒนพงศ์ นายอำเภอกระแสสินธุ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดตั้งโรงครัวจังหวัดสงขลาสนับสนุนโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ที่ประกอบอาหารสดใหม่ทุกวัน จำนวน 1,000 กล่อง เป็นเมนูข้าวหมูทอด โดยจะนำข้าวกล่องไปมอบให้กับประชาชนที่อยู่ด้านในพื้นที่ที่น้ำท่วม ไม่สามารถออกมาภายนอกได้ เนื่องจากบางจุดน้ำท่วมสูง จึงทำให้ขาดแคลนอาหารในการดำรงชีพ

      จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ลงมือปรุงอาหาร ในเมนูหมูทอดราดข้าวด้วยตนเอง สำหรับแจกจ่ายและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลโรง ตำบลเชิงแสและตำบลกระแสสินธุ์ ที่ยังประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมในขณะนี้

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
7 ธ.ค.60