1.1

มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ร่วมกับสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา สนับสนุนเรือท้องแบน  15 ลำ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา

    วันนี้ (12 ธ.ค.60 ) ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  รับมอบเรือท้องแบนจำนวน 15 ลำ จากมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์และสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา โดยมีนายณรงค์  ขุ้มทอง ประธานอำนวยการประสานงานสมาคมคลองไทยและคณะ เป็นตัวแทนจากมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา สนับสนุนเรือท้องแบน จำนวน 15 ลำ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุกภัยในจังหวัดสงขลาพื้นที่ตำบลบ้านขาว ตำบลแดนสงวน ตำบลตะเครี๊ยะ ตำบลท่าบอน ตำบลละ 3 ลำและอำเภอระโนด จำนวน 3 ลำ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเกิดปัญหาอุทกภัยอย่างต่อเนื่องจนในขณะนี้ยังมีน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง บางพื้นที่ระดับน้ำยังคงสูงเกือบ 2 เมตร ผู้คนต้องใช้เรือเข้า-ออกหมู่บ้าน เนื่องจากน้ำท่วมผิวจราจร รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้

 

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม/ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

12 ธ.ค.60