1.1

ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท แก่โรงพยาบาลสงขลา

     วันนี้ (14 ธ.ค. 60) ที่โรงพยาบาลสงขลา ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท แก่โรงพยาบาลสงขลา โดยมีนายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลาเป็นผู้รับมอบ  ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการคอนเสิร์ต “ศรัทธาเพื่อชีวิต” ซึ่งจัดโดยคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (ปธพ.)

ปวีณา เจริญวุฒิธรรม /ข่าว//ภาพ

14 ธ.ค. 60

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา