1.1

จังหวัดสงขลา จัดพิธีอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศจำลอง เพื่อนำไปประดิษฐานไว้ ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง

       วันนี้ (21 ธค.60) ที่บริเวณพระเมรุมาศจำลอง สนามสระบัวแหลมสมิหลาสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายดลเดช  พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศจำลอง และได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระนพปฏลสุวรรณฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศจำลอง หลังจากได้จัดสร้างขึ้นเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 พิธีเริ่มด้วย เวลา 08.39 น. พราหมณ์ได้ประกอบพิธีบวงสรวง เพื่อขอขมาและบอกกล่าวเทพยาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้รักษานพปฎลสุวรรณฉัตร และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อขออนุญาตอัญเชิญลงจากพระเมรุมาศจำลอง และในเวลา 09.09 น. ซึ่งประกอบพิธีสงฆ์ โดยมีข้าราชการพลเรือน ทหารตำรวจ จิตอาสาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

       สำหรับพระนพปฎลสุวรรณฉัตรและพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และพระบรมฉายาลักษณ์พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อนำไปประดิษฐานไว้ที่พระวิหาร วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร
พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาต่อไป

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม / ข่าว//ภาพ

21 ธ.ค. 60

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา