1 4

มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “ คนใต้รักตับ ” ครั้งที่ 2

     มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “ คนใต้รักตับ ” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 -22 ธันวาคม 2560 ณ รพ.สงขลา ให้บริการตรวจสุขภาพตับ และตรวจไวรัสตับอักเสบบี แก่ผู้ที่เกิดก่อนปี 2535 และไม่เคยตรวจไวรัสตับอักเสบบีมาก่อน รับจำนวน 100 คนเท่านั้น  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 074 - 338100 ต่อ 1610