1 4

โทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ให้บริการเต็มรูปแบบ พร้อมให้คำปรึกษาสอบถามข้อมูลแล้ว

     นางสาวดวงกมล  แก้ววิชิต ประกันสังคมจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560 สำนักงานประกันสังคมให้บริการโทรศัพท์สายด่วน 1506 ไว้บริการนายจ้าง  ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เพื่อรองรับบริการการสอบถามข้อมูลประกันสังคม พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง เพื่อคอยตอบข้อซักถามปัญหาประกันสังคม และรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์พูดคุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง และการติดต่อผ่านทางอินเตอร์เน็ต
คอลเซ็นเตอร์ ซึ่งสามารถโต้ตอบข้อสอบถามได้ทันทีโดยการแชทกับเจ้าหน้าที่ เพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้ประกันตนในเรื่องนั้นๆ และยังสามารถติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมได้ในช่องทางต่างๆ ได้แก่ ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Website ประกันสังคม , ช่องทาง Social media ได้แก่ Facebook / ssofanpage

     นอกจากนี้ ในการยกระดับระบบโทรศัพท์สายด่วน 1506 ให้สามารถเป็นเครือข่ายหลักและเชื่อมโยงระบบโทรศัพท์สายด่วนอื่นของกระทรวงแรงงานได้ทั่วประเทศ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ให้คำปรึกษาแนะนำ รับข้อร้องทุกข์ ข้อร้องเรียน ปรึกษาหารือ และแนะนำข้อปฏิบัติให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งยกระดับสำนักงานประกันสังคมให้มีมาตรฐานระดับสากล ดำเนินการขับเคลื่อนด้วยกลไก”ประชารัฐ” ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อสอดคล้องรับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งพร้อมที่จะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้บริการประชาชน (E-Services)

     ผู้สนใจหรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสำนักงานประกันสังคมทางโทรศํพท์ 1506 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัด หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา ในส่วนของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7430-0550-4

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม / ข่าว

18 ธ.ค. 60

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา