1 4

ประกันสังคมส่ง SMS แจ้งเตือนชำระเงินสมทบได้ผล “เพื่อช่วยผู้ประกันตนตามมาตรา 39” ไม่ให้สิ้นสภาพ

        นางสาวดวงกมล  แก้ววิชิต ประกันสังคมจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมส่ง SMS เตือนผู้ประกันภัยตนตามมาตรา 39 อย่าขาดเงินสมทบ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ไม่ให้สิ้นสภาพได้ผล และตัวเลขส่งข้อความแจ้งเตือน SMS ถึงผู้ประกันตน 52,199 ราย ให้หันมาสนใจส่งเงือนสมทบต่อเนื่องถึง 28,008

        สำนักงานประกันสังคม ได้หาวิธีป้องกันเพื่อไม่ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต้องสิ้นสภาพ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แจ้งข้อมูล เบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อขอรับบริการ SMS ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ หากผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่ยังไม่ได้แจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือไม่เป็นปัจจุบัน หรืออกรณีเปลี่ยนเบอร์ใหม่ สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศ

        หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสำนักงาน ประกันสังคมทางโทรศัพท์ 1506 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัด หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา ในส่วนของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7430-0550-4

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม / ข่าว

18 ธ.ค. 60

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา