1 4

ประกันสังคม ให้สิทธิผู้ประกันตนตรวจสุขภาพฟรี ปีละครั้ง ในรพ.ที่เลือกไว้

      นางสาวดวงกมล  แก้ววิชิต ประกันสังคมจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมให้สิทธิผู้ประกันตนตรวจสุขภาพฟรีในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ ปีละ 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

      สำนักงานประกันสังคม ได้เพิ่มสิทธิให้ผู้ประกันตนด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค โดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง ที่สถานพยาบาลตามที่ผู้ประกันตนได้เลือกไว้ หากพบความผิดปกติผู้ประกันตนจะได้รับการบำบัดตั้งแต่ระยะแรก ได้แก่ การตรวจเต้านมเพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านม การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจสารเคมีในเลือด เช่น ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ไขมันในเลือด น้ำตาลในเลือด และการทำงานของไต เพื่อหาความเสี่ยงโรคเรื้อรัง ที่พบบ่อยไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดอุดตัน ฯลฯ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

      ประกันสังคมจังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนผู้ประกันตนให้มาใช้สิทธิ์ในการตรวจสุขภาพ เพียงผู้ประกันตนยื่นบัตรประจำตัวประชาชนในการใช้สิทธิเข้ารับบริการได้ปีละ 1 ครั้ง ที่สถานพยาบาลตามที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อให้ผู้ประกันตนได้เข้าถึงบริการการรักษาที่มีคุณภาพให้มากที่สุด เพื่อส่งผลให้ผู้ประกันตนมีสุขภาพแข็งแรง ลดความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรังในอนาคต และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และระบบเศรษฐกิจ เพื่อให้ประเทศมีการขับเคลื่อนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

      หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสำนักงาน ประกันสังคมทางโทรศัพท์ 1506 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัด หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา ในส่วนของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7430-0550-4

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม / ข่าว

18 ธ.ค. 60

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา