1 4

จังหวัดสงขลา จัดงานวันนัดพบแรงงาน ภายใต้แนวคิด "เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา"เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   

       สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนประชาชนผู้ว่างงาน นักศึกษาหรือ ผู้ต้องการหางานทำ ร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ในวันที่ 9-10 มกราคม 2561 เวลา 11.00 - 17.00 น. ที่หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีกิจกรรมภายในงานมากมาย อาทิ การรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับบริษัทชั้นนำกว่า 80 บริษัท พร้อมตำแหน่งงานว่างกว่า 3,000 อัตรา , การรับสมัครงานประชาชนทั่วไป คนว่างงาน นักเรียน นักศึกษา ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้พ้นโทษ พร้อมให้คำปรึกษาด้านการแนะแนวอาชีพ เพื่อให้ผู้ว่างงานได้มีโอกาสสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง / สถานประกอบการโดยตรง สามารถสอบถามรายละเอียดพร้อมยื่นเอกสารประกอบการสมัครงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 0-7423-4089 , 0-7431-4845 และ
0-7422-1114

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม / ข่าว

25 ธันวาคม 2560

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา