1.1

ทัพเรือภาคที่ 2 จัดโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และร่วมปล่อยเต่าทะเลลงสู่ทะเล กว่า 30 ตัว

         วันนี้ (4 ม.ค. 61) ที่บริเวณลานดนตรีและวัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา  สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ (สงขลา) ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างสำนักงานประมงจังหวัดสงขลาและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ สงขลา จัดโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ในพระดำริ       พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยมีพลเรือตรี มนตรี รอดวิเศษ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 พร้อมด้วย นายขจรศักดิ์เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่า 400 คน เข้าร่วมโครงการ โดยได้จัดโครงการฯ ขึ้นพร้อมกันใน4 พื้นที่ ประกอบด้วย หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร , ทัพเรือภาคที่ 1 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ทัพเรือภาคที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตและทัพเรือภาคที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

        พลเรือตรี มนตรี รอดวิเศษ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 กล่าวว่า ตามที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงมีพระดำริที่จะอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย โดยทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเลการทำร้ายสัตว์ทะเลด้วยน้ำมือมนุษย์โดยตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนั้นกองทัพเรือได้สนองพระดำริฯ โดยการจัดทำโครงการ “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์” ขึ้นมา ขึ้นมา โดยร่วมกับกรมประมง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจนคำปรึกษาจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เพื่อจัดทำโครงการ แผนงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถตอบสนองพระดำริของพระองค์ท่านได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีความยั่งยืน ซึ่งพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง และทะเลอันดามันตอนล่าง จะสามารถพลิกฟื้นคืนความสมบูรณ์และความสมดุลทางธรรมชาติให้แก่ท้องทะเลไทย และสัตว์ทะเลหายากไม่ถูกทำลายประการสำคัญ

        จากนั้น พลเรือตรี มนตรี รอดวิเศษ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และได้ร่วมกันปล่อยเต่าทะเล จำนวน 32 ตัว ลงสู่ทะเล โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ

4 ม.ค.61    

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา