1.1

จังหวัดสงขลา แถลงข่าวจัดงานสงขลาไบด์วีค ครั้งที่ 2 (Songkhla Bike Week 2 nd) ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรฐกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา พร้อมสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลสงขลา

      วันนี้ (15 ม.ค. 61) ที่โรงแรมบีพี สมิหลาบีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลาแถลงข่าวกิจกรรม การจัดงานสงขลาไบด์วีค ครั้งที่ 2 (Songkhla Bike Week 2 nd) โดยมีนายบัวยัญ สุวรรณมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อบจ.สงขลา นายระวัย หัวเพ็ชร ประธานชมรมบิกไบค์สงขลา นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายสุริยา ปัญญามัง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศบาลนครสงขลาเป็นผู้ร่วมแถลงข่าว โดยมีสื่อมวลชนและหัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมรับฟัง

      นายบัวยัญ สุวรรณมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย จึงเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว การค้าและเศรษฐกิจอย่างเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นศูนย์รวมของประชากรหลายเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม จากชนชาติต่างๆมาผสมกลมกลืนกันจนเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นและได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลโดยการกำหนดนโยบายและสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอันจะส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป  ดังนั้นจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา สาธารณสุขจังหวัดสงขลาและชมรมบิกไบด์จังหวัดสงขลา กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการสงขลาไบด์วีค ครั้งที่ 2 (Songkhla Bike Week 2 nd) ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2561 ที่ชายหาดชลาทัศน์ (บริเวณวงเวียนคนอ่านหนังสือ) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อต้อนรับผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่จากทั่วประเทศรวมทั้งผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์จากต่างประเทศอันได้แก่ประเทศมาเลเซียประเทศสิงคโปร์และประเทศอินโดนีเซีย จำนวนประมาณ 5,000 คัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของสงขลาและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย

      การจัดกิจกรรมสงขลาไบด์วีค ครั้งที่ 2 (Songkhla Bike Week 2 nd)ในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างรายได้พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ สร้างความรัก ความสามัคคีและกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นอกจากนี้ยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและเศรษฐกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในพื้นที่พร้อมเข้าสู่ AEC หรือประชาคมอาเซียนและที่สำคัญเพื่อเป็นการระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้โรงพยาบาลสงขลาและโรงพยาบาล อื่นๆ

      สำหรับเส้นทางการขับขี่ของคาราวานในครั้งนี้ จะเริ่มตั้งแต่ในวันที่ 19 มกราคม โดยขบวนจะเดินทางเข้ามาทางด่านเข้าเมืองอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่จากกลุ่มประเทศอาเซียนและภูมิภาคอื่นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะมารวมตัวพร้อมกันที่บริเวณงาน (วงเวียนคนอ่านหนังสือ ชายหาดชลาทัศน์ ) จากนั้นในวันที่ 20 มกราคม คาราวานจะเคลื่อนตัวโดยใช้เส้นทางชายหาดชลาทัศน์ - เก้าเส้ง - แยกสำโรง เข้าสู่ ถนนสงขลา - จะนะ จนถึงแยกอ่างทอง และเลี้ยวขวาขึ้นเขา - ออก 5 แยกเกาะยอ จากนั้นเลี้ยวซ้ายทางหาดใหญ่เพื่อเดินทางเข้าสู่สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่เพื่อขึ้นเขาคอหงส์และรวมตัวกันที่หน้าบริเวณลานพระพุทธมงคลมหาราชทำกิจกรรม จากนั้นเดินทางกลับเส้นตามเดิมจนถึง 5 แยก สงขลา และตรงมาโดยจะผ่านหน้ามหาวิทยาลัยทักษิณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากับสู่เส้นทางเดิมโดยมีรถนำขบวนจากตำรวจท่องเที่ยวและปิดท้ายขบวนเป็นรถพยาบาล

   ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

    ปวีณา เจริญวุฒิธรรม/ภาพ

  15 ม.ค. 61

    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา