1 4

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงาน “วุ้นนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 (Thailand lnventors’ Day 2018)           

          สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงาน “วุ้นนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 (Thailand lnventors’ Day 2018) ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall 98 – 99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 การจัดงานวันนักประดิษฐ์ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 20 เพื่อเป็นเวทีระดับชาติในการเผยแพร่ และขยายผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่ผู้ใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ สังคมและชุมชน รวมถึงการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมใช้และความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศให้เกิดการขยายผลและนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ
           ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://invetorday.nrct.go.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

พิมพิศา แสงมณี/ข่าว
1 ก.พ.61
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา