1 4

คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดให้มีการแข่งขันเปตองการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน เพื่อหารายได้สมทบกองทุน นำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรม

      คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดให้มีการแข่งขันเปตองการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อหารายได้สมทบกองทุน
เฉลิมพระเกียรติ 100 ปีสมเด็จย่า ในพระราชูปถัมภ์ โดยนำเงินรายได้จากการแข่งขันไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทาง   ทันตกรรมเช่นผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ผู้ป่วยที่ต้องฟื้นฟูสภาพด้วยกระดูกขากรรไกร และใบหน้าประดิษฐ์ ฯลฯ ซึ่งกำหนดจะจัดการแข่งขันในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

      ผู้สนใจ สามารถสมัครล่วงหน้าได้ที่ คุณกฤษณะพิมพ์พงษ์กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปีสมเด็จย่า ชั้น 7 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือสอบถามทาง
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ และรับสมัครในวันจัดการแข่งขันก่อนเวลา 10.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7428 7511 หรือ 08 9463 2703 ในวันและเวลาราชการ

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม / ข่าว

2 ก.พ. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา