1 4

ศูนย์ทดสอบทางภา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณเปิดรับสมัครสอบวัดภาอังกฤษ TOEFL ITP ประจำปี 2561

          ศูนย์ทดสอบทางภา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดเปิดรับสมัครสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ITP สำหรับนิสิต บุคลากรภายในและบุคคลทั่วไป ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นข้อสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ (TOEFL ITP) ที่ใช้สอบจริงและยอมรับในประเทศไทย เพื่อใช้วัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก โดยผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปี เพื่อใช้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก การขอทุนการศึกษาและการสมัครงาน

          ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งสอบและดูรายละเอียด กำหนดการรับสมัครและสมัครออนไลน์ได้ที่ WWW.huso.tsu.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่ อาจารย์ดิญะพร วิสะมิตนันท์ โทร. 074-317605,074-317600 ต่อ 1111,1107 หรือทาง อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พิมพิศา แสงมณี/ข่าว

13 ก.พ. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา