1 4

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญร่วมแข่งขันเปตองการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมการแข่งขันเปตองการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางด้านทันตกรรม กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

            การจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีขึ้น เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรมของกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เช่น ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ผู้ป่วยที่ต้องฟื้นฟูสภาพด้วยกระดูกขากรรไกรและใบหน้าประดิษฐ์ ผุ้ป่วยยากไร้ในพื้นที่ห่างไกลที่ต้องได้รับการรักษาทางทันตกรรม โดยการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ทันตกรรมเคลื่อนที่ เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ในวัน เวลาราชการ และหน้างานภายในเวลา 10.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกฤษณะ พิมพ์พงศ์ สำนักงานกองทุนฯ โทร 0-7428-7511 http:www.dent.psu.ac.th/d100yfund Facebook กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พิมพิศา แสงณี/เรียบเรียง

21 ก.พ. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา