1 4

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 2561 

      ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 2561  ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561 ณ พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีกิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ / ฟังธรรมเทศนา, การเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และร่วมกิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา

      สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา โทร 074-323088,074-323553

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม / ข่าว

26 ก.พ. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา