1 4

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับ สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง จัดประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด เพื่อเปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพทั่วประเทศเดินทางมาถ่ายภาพที่จังหวัดพัทลุง

      สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง และสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง จัดประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดพัทลุง ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และสาธารณชนอย่างกว้างขวาง อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพ และประชาชนโดยทั่วไปที่สนใจในการถ่ายภาพได้มีเวทีที่จะแสดงออกถึงความสามารถ และเผยแพร่ผลงานสู่สายตาสาธารณชน

      ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์จังหวัดพัทลุง www.phatthalung.go.th และทางเว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง http://pr.prd.go.th/phatthalung หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 074-612404 ในวันและเวลาราชการ

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม / ข่าว

28 ก.พ. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา