1 4

เรือนจำกลางสงขลา จัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ภาคใต้ ครั้งที่ 28

      เรือนจำกลางสงขลา จัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ภาคใต้ ครั้งที่ 28 ระหว่าง
วันที่ 9 -18 มีนาคม 2561 ณ บริเวณสนามหน้าบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเผยแพร่ภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ด้วยการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการฝึกวิชาชีพออกจำหน่ายให้กับประชาชนโดยทั่วไป และเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน

      สอบถามรายเอียดได้ที่ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง ฝ่ายฝึกวิชาชีพ โทร 074-336061

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม / ข่าว

28 ก.พ. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา