1 4

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาร่วมกับเครือข่ายประชารัฐจังหวัดสงขลาจัดโครงการฝึกอบรมภาษามลายูภาษาอังกฤษภาษาจีนฟรีให้แก่นักเรียนนักศึกษาประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา

       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ร่วมกับเครือข่ายประชารัฐจังหวัดสงขลาจัดโครงการฝึกอบรมภาษามลายูภาษาอังกฤษภาษาจีนฟรีให้แก่นักเรียนนักศึกษาประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยหลักสูตรการสอนจะเน้นภาษาเพื่อการสื่อสารและเพื่อการประกอบอาชีพและเพื่อการท่องเที่ยว
จำนวน 30 ชั่วโมงเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2561

       ผู้สนใจสามารถสอบถามหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาหรือ e-mail :edu.dev.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  เว็บไซต์ www.www.spe.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 089 – 7392025, 089 – 7322376, 086 - 4751288

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม / ข่าว

28 ก.พ. 61

                                                                                                                                                                สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา