1 4

จังหวัดกำแพงเพชร จัดงานประเพณีนบพระ – เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชรประจำปี 2561

       จังหวัดกำแพงเพชรจัดงานประเพณี “นบพระ – เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคม 2561 ณ บริเวณวัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลนครชุม บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร และบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษไทยในอดีตกาลให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่าง ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

       นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมายได้แก่ขบวนแห่นบพระเล่นเพลงที่ตื่นตาตื่นใจการรำพุทธบูชาของชาวจังหวัดกำแพงเพชร 3,500 คน, การแสดงแสง-สี-เสียงตำนานงานนบพระ-เล่นเพลง,การแสดงศิลปวัฒนธรรม, ชมหมู่บ้านวัฒนธรรม 8 วิถีไทย, การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งท้องถิ่นเสียงทองการประดับไฟอย่างสวยงามกว่า 2,500 ดวง ณ บริเวณวัดพระแก้ววัดพระธาตุอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร การจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน การจำหน่ายสินค้า OTOP และของดีเมืองกำแพง การจำหน่ายสินค้ามาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สินค้าราชทัณฑ์ การออกร้านมัจฉากาชาด นิทรรศการอาภรณ์สะท้อนวัฒนธรรมชนเผ่า นิทรรศการเคลื่อนที่บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด การจำหน่ายอาหารพื้นบ้านตลาดย้อนยุคนครชุม ตลาดย้อนรอยชากังราว การแสดงบนเวทีกลาง ชมมหรสพ และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องชื่อดังอีกด้วย

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม /ข่าว

28 ก.พ. 61

                                                                                                                                                                สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา