1 4

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดวรรณกรรมรางวัลแว่นฟ้า ประจำปี 2561
            สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลแว่นฟ้า ปี 2561 จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลแว่นฟ้า ประจำปี 2561 ประเภทเรื่องสั้น และบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตย
           ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02-2442515 -6 หรือ 02-2442522 ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรางวัลได้ที่ www.parliament.go.th/phan และเพจเฟสบุ๊ก “รางวัลแว่นฟ้า”

พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา/ ข่าว
6 มีนาคม 2561
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา