1 4

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

          สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2561  จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

  1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (วุฒิปริญญาตรี)

          ผู้ที่ประสงค์จะรับสมัครสอบขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อาคารส่วนราชการ อาคารสรรพากร (เดิม) ชั้น 3 ถนนลุกเสือ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 9 – 15 มีนาคม 2561 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.

            พิมพิศา แสงมณี/ข่าว

13 มีนาคม 2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา