1 4

จังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

          จังหวัดสงขลาจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป้นพนักงานราชการประเภททั่วไปตำแหน่งต่างๆ ในสังกัดโรงพยาบาลสงขลา จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1 ตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา

2 ตำแหน่งนักจิตวิทยา  จำนวน 1 อัตรา

          ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 12 - 23 มีนาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.skhospital.com

            พิมพิศา แสงมณี/ข่าว

13 มีนาคม 2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา