1 4

สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา รับสมัครล่ามอาสาประจำศาล ในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 : Stanby Court lnterpreter

            ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลที่มีความรู้และความสามารถในการฟัง เขียน พูด อ่าน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ล่ามอาสาประจำศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 เพื่อให้บริการแก่คู่ความในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆ ที่มีอรรถคดีอยู่ในศาลให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของไทย

            ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เลขที่ 124 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อย่าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 31 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

            พิมพิศา แสงมณี/ข่าว

13 มีนาคม 2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา