1 4

ประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา...ตามรอยเท้าพ่อ” ปี 2561

                สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา...ตามรอยเท้าพ่อ” ปี 2561 ซึ่งประเด็นที่นำเสนอ เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้รับแรงบันดาลใจ จากโครงการในพระราชดำริในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ โดยนำหลักการทรงงาน 23 ข้อ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการทำงานหรือการใช้ชีวิต มีรูปแบบการเขียน แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. เรียงความ ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 2. เรื่องสั้น ในระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป 3. กวีนิพนธ์ ไม่จำกัดอายุ ชิงเงินรางวัลสูงสุด 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

            ผู้สนใจสมัครมีภูมิลำเนา หรือปัจจุบันอาศัยอยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้  (ไม่ต่ำกว่า 3 เดือน) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ WWW.ocac.go.th  ส่งใบสมัครและผลงานมาที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ใกล้บ้าน ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2209 3752 – 3 และติดตามข่าวสารได้ใน Facebook สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

พิมพิศา แสงมณี/เรียบเรียง

15 มีนาคม 2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา