1 4

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 ขอเชิญผู้มีเงินได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามแบบ ภ.ง.ด.90,ภ.ง.ด.91 ประจำปีภาษี 2560

           สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 ขอเชิญผู้มีเงินได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามแบบ ภ.ง.ด.90,ภ.ง.ด.91 ประจำปีภาษี 2560 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกสาขา ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 2 เมษายน 2561 และ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วันที่ 19 – 30 มีนาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส (หน้ามอ.) , ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ (คลองแห) , ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ , ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน หาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 24 – 31 มีนาคม 2561 หรือ ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ ของกรมสรรพากร www.rd.go.th  จนถึง วันที่ 9 เมษายน 2561

           หากท่านพบเห็นกิจการที่เสียภาษีไม่ถูกต้อง หรือพบเห็นการกระทำใดๆที่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษี สามารถแจ้งเบาะแสข้อมูลแหล่งภาษี ด้วยขั้นตอนง่ายๆ 5 ขั้นตอนผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร หรือโทรศัพท์มือถือที่ www.rd.go.th > เมนู “การแจ้งแหล่งภาษี” สอบภามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7427-3844

พิมพิศา แสงมณี/ข่าว

19 มีนาคม 2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา