1 4

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงาน “ OTOP ทั่วไทย ก้าวไกลสู่ชายแดนใต้ ”

          จังหวัดสงขลาขอเชิญร่วมงาน “ OTOP ทั่วไทย ก้าวไกลสู่ชายแดนใต้ ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้ผลิต           ผู้ประกอบการ ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อขยายทิศทางการตลาด สู่ประเทศในอาเซียน เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้

          ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ/สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา และศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลับสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

พิมพิศา แสงมณี/ข่าว

26 มีนาคม 2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา