1.1

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนับสนุนเงินให้กับทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วม

          วันนี้ (29 มี.ค. 61 ) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลาง จังหวัดสงขลา สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีความประสงค์โอนเงินให้จังหวัดเพื่อมอบให้ทายาทผู้เสียชีวิต โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฯ มอบ ในโอกาสการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2561
          ตามที่ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน สูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีความประสงค์โอนเงินให้จังหวัดเพื่อมอบให้ทายาทผู้เสียชีวิต จากเหตุอุทกภัยดังกล่าวรายละ 20,000 บาท ซึ่งจังหวีดสงขลา มีผู้เสียชีวิต จากเหตุอุทกภัยทั้งสิ้น 11 ราย ประกอบด้วย อำเภอเทพา จำนวน 2 ราย อำเภอจะนะ จำนวน 2 ราย อำเภอสะบ้าย้อย จำนวน 2 ราย อำเภอหาดใหญ่ จำนวน 1 ราย อำเภอกระแสสินธุ์ จำนวน 1 ราย และอำเภอระโนด จำนวน 3 ราย โดยเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้โอนเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพแล้ว จำนวน 11 ราย เป็นเงิน 220,000 บาท

พิมพิศา แสงมณี/ข่าว
ประชา โชคผ่อง/ภาพ
29 มีนาคม 2561
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา