1.1

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน และประชุมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ

          วันนี้(14 มี.ค. 61 ) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 โดยมี นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ จากนั้นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงวัตถุประสงค์การตรวจราชการ และหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานหรือผู้แทนรายงานผลดำเนินการตามประเด็นการตรวจราชการที่รับผิดชอบตามลำดับ  ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะฯ มอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานสามารถแก้ไขปัญหาและดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์

          หลังเสร็จการประชุม  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด อาทิ โครงการสงขลาปันสุขให้ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จุดที่ 1 กิจกรรมบู๊ทช่อลำดวน  ณ ร้านบู๊ทช่อลำดวน  บริเวณหน้าถ้ำ    (ข้างร้านอีพีเบเกอรี่) หาดสมิหลา ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จุดที่ 2 กิจกรรมไกด์ช่อลำดวน ณ พิพิธภัณฑ์ธำมรงค์ ( บ้านป๋าเปรม ) บ้านเลขที่ 1 ถนนจะนะ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

        จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง/ภาพ

                                                                                            พิมพิศา แสงมณี/ข่าว

                                                                                               14 มีนาคม 2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา