1.1

มูลนิธิราชประชานุเคราะในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะ 11

          วันนี้ (16 มี.ค. 61 ) ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มามอบช่วยเหลือแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาด นายศุภชัย วงศ์ศุภลักษณ์ นายอำเภอระโนด นายพนม บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 จังหวัดสงขลา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11   

          โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2479 แต่เดิมตั้งอยู่ในวัดสิขารามใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลคลองแดน 3 วัดสิกขาราม ใช้ศาลาการเปรียญของวัดสิกขารามเป็นที่เรียนของนักเรียนจนมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

           ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ มีข้าราชการครู 12 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน รวมบุคลากร 16 คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 245 คน   

พิมพิศา แสงมณี/ข่าว

ประชา โชคผ่อง/ภาพ

16 มีนาคม 2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา