1.1

จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบเครื่องหมาย “ รักษาดินแดนยิ่งชีพ ” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ

            วันนี้ (29 มี.ค. 61 ) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลาง จังหวัดสงขลา กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบเครื่องหมาย “ รักษาดินแดนยิ่งชีพ ” โดยมีนายกองเอก ดลเดช พัฒนรัฐ ผู้บังคับกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา เป็นประธานฯ วางพานพุ่มดอกไม้สด และอัญเชิญเครื่องหมาย “ รักษาดินแดนยิ่งชีพ ”ไว้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2561

            โดยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้ประกาศมอบเครื่องหมาย  “ รักษาดินแดนยิ่งชีพ ” ให้แก่ข้าราชการในฐานะผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน ประเทศชาติเป็นส่วนรวม และเป็นบุคคลผู้ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลาที่สมควรให้ได้รับการยกย่องให้ได้รับเครื่องหมาย “ รักษาดินแดนยิ่งชีพ ” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ได้แก่ นายปรีชา บุญโรจน์พงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 และนายกวินทร์ ศิริกรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9

           

พิมพิศา แสงมณี/ข่าว

ประชา โชคผ่อง/ภาพ

29 มีนาคม 2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา