1.1

จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

          วันนี้ (29 มี.ค. 61 ) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลาง จังหวัดสงขลา โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฯ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ในโอกาสการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2561

          ในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ได้สนับสนุนกำลังพลชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดของหน่วยงาน ในการตรวจพื้นที่เนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ ในจังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้การจัดงานของหน่วยงานต่างๆ สำเร็จลุล่วงเกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร จังหวัดจึงขอชมเชยการปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ในการปฏิบัติงานต่อไป

พิมพิศา แสงมณี/ ข่าว

ประชา โชคผ่อง/ภาพ

29 มีนาคม 2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา