1.1

เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศเข้าเยี่ยมคาราวะผู้ว่าสงขลาในโอกาสเยือนจังหวัดสงขลาอย่างเป็นทางการ

                วันนี้ (30-03-61) ที่ห้องปฏิบัติราชการ ผู้ว่าฯ  สงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายปีร์กะ  ตาปีโอละ  เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เดินทางมาเยี่ยมคาราวะนายดลเดช  พัฒนรัฐ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมพบปะหารือ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของฝ่ายสหภาพยุโรป ได้แก่ แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสงขลา อาทิ โครงการทาเรือน้ำลึกสงขลา แห่งที่ 2 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดสงขลา ตลอดจนสถานการณ์ด้านความมั่นคง ด้านสิทธิมนุษยชน และการจัดการปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง โดยการเยือนจังหวัดสงขลาในครั้งนี้ เป็นการเยือนจังหวัดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรก ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง

ภาพ/ข่าว/จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา