1.1

จังหวัดสงขลา ขานรับนโยบายรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินหน้าป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

           วันนี้ (2 เม.ย.61) ที่ ห้องประชุม conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายดลเดช  พัฒนรัฐ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์กับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมพร้อมมอบนโยบายให้แก่ผู้ว่าราชการและผู้แทนที่เกี่ยวข้องในการเตรียมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561  จังหวัดสงขลาว่า  ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร  โดยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนมีมติดำเนินการรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 รวมระยะเวลา 7 วัน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมเดินหน้าลดจำนวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บลดลงให้เหลือน้อยที่สุด

          สำหรับพื้นที่จัดงานในแต่ละจังหวัดให้มีการจัดตั้งหน่วยบูรณาการร่วม ทั้งทหาร ตำรวจ ชุด EOD หน่วยงานด้านสาธารณสุข ในการจัดทำแผน ซ้อมแผนการปฏิบัติงานรองรับเหตุที่อาจเกิดขึ้น พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน การจัดชุดเฝ้าระวัง ชุดกู้ภัย เรื่องการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด   เช่น การขับรถเร็ว การเมาแล้วขับ ฯลฯ โดยจะมีการใช้มาตรการยึดรถสำหรับผู้ที่เมาแล้วขับ พร้อมให้ทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการการทำงานทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง อาสาสมัคร และท้องถิ่น ในการจัดตั้งจุดตรวจบนถนนสายหลัก และสายรอง เพื่อเป็นการชะลอความเร็วในการขับขี่ การประสานวางกำลังด่านชุมชน การร่วมกับภาคเอกชนในการจัดสถานที่พักผ่อน ที่พักรถ ให้กับผู้ที่โดยเฉพาะสัญจรไปมา โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง พร้อมขอความร่วมมือทุกหน่วยงานที่มีสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ให้เร่งประชาสัมพันธ์ข้อความในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ เช่น การไม่ดื่มสุรา การไม่ขับรถเร็ว มุ่งสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

            ด้าน นายดลเดช  พัฒนรัฐ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในจังหวัดสงขลา เดินหน้าตามนโยบายของ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอย่างเคร่งครัด ในห้วงรณรงค์ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 รวมระยะเวลา 7 วัน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมเดินหน้าลดจำนวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บลดลงให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560   ซึ่งจังหวัดสงขลาเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 71 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 71 คน และมีผู้เสียชีวิต 4  คน

ภาพ/จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง

ข่าว/พิมพิศา แสงมณี

2 เมษายน 2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา