1.1

จังหวัดสงขลา เปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง

            วันนี้ ( 11 เม.ย. 61 ) ที่หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงรัตภูมิ (พรุพ้อ) อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 โดยมี                       นายวรวุฒิ มาอินทร์ ขนส่งจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ , ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในวันนี้

            นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี จะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน และมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆโดยรถส่วนตัว และรถโดยสารสาธารณะเป็นจำนวนมาก ทำให้มีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าในช่วงเวลาปกติ ซึ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดจากผู้ขับ เมาสุรา ขับรถเร็ว หลับในเนื่องจากพักผ่อนไม่เพียงพอ และสภาพรถชำรุดบกพร่อง ไม่มั่นคงแข็งแรง กระทรวงคมนาคม ได้กำหนดเป้าหมายให้ การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนบนเส้นทางในความรับผิดชอบให้ลดลงเหลือน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบควบคุมดูแล มิให้รถโดยสารสาธารณะ เกิดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ กรมการขนส่งทางบก จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ ในช่วงเทศกาลสำคัญทั่วประเทศ รวม 14 จุด

             ด้านนายวรวุฒิ มาอินทร์ ขนส่งจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ณ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงรัตภูมิ (พรุพ้อ) อำเภอรัตภูมิ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการ โดยจะมีการปฏิบัติงานทั้งด้านการให้บริการอำนวยความสะดวกและการบังคับใช้กฎหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่ใช้บริการเส้นทางผ่านจังหวัดสงขลา ตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาในระหว่างการเดินทางและจะมีการตรวจสภาพความพร้อมของรถและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะอย่างเข้มงวด มิให้มีการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด โดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการขนส่ง และพนักงานขับรถ ตลอดจนผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป ตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดจากความประมาทของผู้ขับรถ เพื่อให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการและผู้ใช้ทางร่วมกันได้รับความสะดวก และปลอดภัยใน  การเดินทาง และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งให้เกิดขึ้นในจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืนตลอดไป

พิมพิศา แสงมณี/ ข่าว

จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ

11 เมษายน 2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา