1.1

จังหวัดสงขลา เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาปันจักสีลัตเยาวชนชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 4 สร้างมาตรฐานการแข่งขันสู่มืออาชีพ

            วันนี้ ( 17 เม.ย. 61 ) ที่บริเวณศาลาไทย หาดสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตเยาวชนชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 4 โดยมี นายพรประสิทธิ์ เล็กสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย,อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา,รองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา,เลขาธิการสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในวันนี้

            นายพรประสิทธิ์ เล็กสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หน่วยกีฬาและส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตเยาวชนชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 ทางสำนักงาน กกท.จังหวัดสงขลา ได้ทำหน้าที่ประสานงานร่วมกับสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยและส่วนที่เกี่ยวข้องของจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดตั้งแต่ได้รับมอบหมายให้จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ถือได้ว่า เป็นเกมส์การจัดการแข่งขันระดับโลก ฉะนั้น สิ่งที่ตระหนักและดำเนินการในทุกๆเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องของมาตรฐานการจัดการแข่งขันให้เป็นมืออาชีพ ส่วนการประสานงานการมอบหมายภารกิจหน้าที่ต่างๆ ที่ทางจังหวัดโดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้กับส่วนราชการรับผิดชอบ ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อม จำนวน 2 ครั้ง และจัดการประชุมเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน กกท.จังหวัดสงขลา

พิมพิศา แสงมณี/ ข่าว

ประชา โชคผ่อง/ภาพ

17 เมษายน  2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา